لزوم به همراه داشتن بلیط چاپ شده در فرودگاه

مسافر گرامی :

لطفاً پس از خرید بلیط چارتر خود، حتماً فایل بلیط را دریافت نموده و نسخه چاپ شده بلیط را در فرودگاه جهت ارائه به کانتر پرواز مربوطه به همراه داشته باشید.

با تشکر (( ونوس گشت ))

بدلیل گذشت 15 دقیقه از زمان آخرین بروز رسانی باید جستجوی خود را تکرار نمایید.


جستجوی جدید