تعرفه بلیط های چارتری در خصوص رده های سنی زیر ٢ سال و ٢-١٢ سال

در پرواز های چارتری کودکان ٢-١٢ سال یک نفر بزرگسال محاسبه میشوند و صادر کننده موظف است هزینه را کامل پرداخت نماید.

برای کودکان زیر ٢ سال کانتر پرواز مورد نظر ( پای پرواز ) با اخذ هزینه ی ناچیز بلیط نوزاد شما را صادر میکند.

این قوانین و مقررات توسط خود شرکت های هواپیمایی مقرر میشود.

با تشکر (( ونوس گشت ))

بدلیل گذشت 15 دقیقه از زمان آخرین بروز رسانی باید جستجوی خود را تکرار نمایید.


جستجوی جدید